Istoric

Stomatologia, ca parte componentă a medicinei, are scopul de a asig­ura populaţia cu asistenţă medicală stomatologică. Funcţiile de realizare a acestui deziderat se află pe seama specialiştilor cu studii stomatologice medii şi superioare. În conformitate cu Legea ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova Nr. 411 – XIII din 28.03.1995, specialiştii cu studii stomatologice superioare se numesc medici stomatologi.

Facultatea de Stomatologie îşi începe activitatea în august 1959, când primii 50 de studenţi au fost înmatriculaţi în anul I de studii, în baza examenelor de admitere. Tot atunci, Institutul de Stat de Medicină din Chișinău trimite Ia facultatea similară din Odesa ultimii 15 tineri pentru a urma stomatologia. Primul decan al facultăţii a fost numit conferenţiarul igienist Gheorghe Moskovko. Ulterior, din august 1966, funcţia de decan al facultăţilor de Stomatologie şi Farmacie a fost preluată, prin Ordinul nr. 326 din 23.08.66, de conferenţiarul stomatolog, Arsenie Guţan, care le conduce aproape 5 ani.

De la 1 aprilie 1971, o perioadă îndelungată (1971-1982 şi 1993-2001), în funcţia de decan al Facultăţii de Stomatologie s-a aflat Ilarion Postola­chi, Om Emerit în ştiinţă, profesor universitar, şeful Catedrei de stomatologie ortopedică. Profesorul Postolachi a contribuit  mult la dezvoltarea Facultăţii de Stomatologie. Din 1982 până în anul 1986 decan al Facultăţii de Stomatologie a fost prof. Gheorghe Nicolau, iar profesorul Sofia Sîrbu a deținut acest post din 02.07.1986 până la 01.03.1993, avându-i ca vicedecani pe profesorul Valeriu Burlacu, apoi pe regretatul Eugeniu Chiriac. La 1 feburarie 2001, prin Ordinul nr. 119, decan al Facultăţii de Stom­atologie este numit profesorul universitar Pavel Godoroja, doctor habilitat în ştiinţe medicale, şef catedră Stomatologie pediatrică.

La 24-28 noiembrie 2001, Facultatea de Stomatologie a fost evaluată de Comisia Europeană Dent-ED în componenţă sa fiind Ierome Rotgans, decan, Aachen, Germania; Meta Schoonheim, profesor universitar, Amsterdam, Olanda; Dvina Onisei, vicedecan, Timişoara, România; Sergiu Barna, profesor asociat, Iaşi, România. Facultăţii i s-a conferit certificatul Dent-Ex al Asociaţiei de Educaţie Dentară din Europa. ­

Potrivit Ordinului ministrului educaţiei şi tineretului al Republicii Moldova nr. 126 din 7 martie 2007 şi conform Regulamentului de activitate al comisi­ilor specializate de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior şi postuniversitar, Comisia specializată a acreditat specialitatea 1702 Stomatologie prin Hotărârea nr. 8 p. 1, p. 5 din 19 iulie 2007.

La 19 martie 2001, Asociaţia Americană Dentară (Carolina de Nord) şi Facultatea de Stoma­tologie au organizat vizite ale volun­tarilor din SUA la USMF „Nicolae Testemiţanu”. Directorul programului – Stephan Makler, coordonator – decanul Pavel Godoroja.

Din 2009 – 2017, decanul Facultații de Stomatologie este profesorul universitar Ion Lupan, doctor habilitat în ştiinţe medicale, șef catedră Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție. În această perioadă activitatea Facultăţii de Stomatologie este axată pe realizarea Strategiei de dezvoltare a înăţământului stomatologic din Republica Moldova în perioada anilor 2008-2017.

În 2016 (02 decembrie) Facultatea de Stomatologie obține Acreditarea Provizorie (pentru 2 ani) cu ulterioara prelungire pentru 7 ani de către bordul din California, SUA.

Din 2018 decanul Facultății de Stomatologie este profesorul universitar Sergiu Ciobanu, doctor habilitat în ştiinţe medicale, șef catedră de Odontologie, parodontologie și patologie orală.

Facultatea de Stomatologie este supusă unei reorganizări academice moderne prin extinderea colectivului profesoral și creşterea numărului de studenţi, modernizarea clinicilor de profil şi dotarea lor conform exigenţelor timpului. Toate acestea au făcut ca facultatea să reprezinte un adevărat model pentru învăţământul medical stomatologic.

Facultatea de Stomatologie

Decanii

1
Gheorghe Moscovco  anii 1959-1962.1963
2 3 4
5 6 7
8 9 Рисунок1
3696

Sergiu Ciobanu

Din 2018 – decanul  Facultății de Stomatologie 

doctor habilitat în ştiinţe medicale, 
profesor universitar 
 

Prodecanii Facultații de Stomatologie

11 12 13
14 15 16
 Рисунок2 85547
2013 – prodecanul Facultății de Stomatologie Conferințiar universitar
 3582

2017 – prodecanul Facultății de Stomatologie 

Conferințiar universitar