mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

                                               

decan

Dragi prieteni,

Facultatea de Stomatologie a fost fondată în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în anul 1959. Şi-a început activitatea cu o echipă mică de specialiști, dar valoroși ca profesioniști. În prezent aici se regăsesc șapte catedre de specialitate, 212 angajați, dintre care 54 de doctori și 11 doctori habilitați în ştiinţe medicale. Circa 1000 de studenți din țară și din străinătate, peste 400 de rezidenți, 30 de studenți-doctoranzi și postdoctoranzi își fac, în prezent, studiile la facultate. Instituţia a susținut, cu succes, acreditarea la compartimentele instruire și cercetare științifică și este licențiată în activitate.

Absolvenții facultății activează atât în țară, cât și în multe state ale lumii, fapt cu care ne mândrim. Pe parcursul anilor, a crescut calitatea instruirii și s-a îmbunătățit baza tehnico-materială. Catedrele sunt înzestrate cu utilaj nou. În anul 2012 a fost dat în exploatare Centrul Stomatologic Universitar, dotat cu săli special amenajate pentru instruire preclinică și cu săli curative, conform cerințelor Uniunii Europene. În anul 2017 a fost deschisă Clinica Universitară nr.2, fiind dotată cu echipamente medicale moderne corespunzătoare procesului didactic și curativ, la cel mai înalt nivel. Cadrele profesoral-didactice, studenții şi medicii-rezidenți organizează diverse forumuri științifico-practice cu participare internațională, prezintă rapoarte și lucrări la conferințe și la congrese internaționale. Totodată, aceştia sunt activi și participă la diverse activități extracuriculare ce au loc în incinta Universităţii – manifestări sportive, culturale, distractive ș.a.

Facultatea are stabilite acorduri de colaborare cu facultăți din România, SUA, Israel, Rusia, Ucraina, Germania, Polonia, Italia, Grecia ș.a.

Cadrele didactice sunt specialiști notorii în domeniul stomatologiei, care activează în diverse echipe,, delegate de Ministerul Sănătății, pentru aprecierea calității serviciilor stomatologice prestate pacienților și nivelului pregătirii profesionale a medicilor stomatologi.

Despre Facultate

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” are un rol deosebit în formarea competentă a medicilor stomatologi. Baza de pregătire a acestora constituie o pârghie importantă în abordarea ulterioră a unor domenii de excelenţă, în derularea competitivă a temelor de cercetare, cu profund impact în practica stomatologică, fără a elucida rolul complex în promovarea şi menţinerea stării de sănătate orală în Moldova.

Facultatea de Stomatologie activează ca o instituţie academică structurată şi organizată, conform unor principii moderne, fiind una dintre cele mai prestigioase facultăţi de profil medical din ţară – nu doar la nivel naţional, ci şi internaţional.

Istoricul său a fost influenţat de numeroase personalităţi din medicina stomatologică, iar mulţi dintre absolvenţii săi au devenit, actualmente, somităţi în stomatologia naţională şi internaţională. Facultatea de Stomatologie a fost evaluată de Comisia de învaţamânt Medical Stomatologic din cadrul Directoratului pentru Educaţie şi Cultură al UE DentEd Evolution (2001), iar în 2008, a fost acreditată de Comisia specializată de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova. Aceste instituţii au apreciat pozitiv activitatea Facultăţii de Stomatologie şi, prin urmare, a fost înscrisă în reţeaua europeană a facultăţilor de stomatologie. Continuarea reformelor și dezvoltării procesului didactic și activitaților clinice din cadrul facultății a permis obținerea acreditării de către Consiliul Stomatologic din California, SUA. Datorită acestui fapt, este posibilă înmatricularea și instruirea studenților din statul California, SUA. În 2016 a fost realizată cu succes acreditarea de Consiliul Stomatologilor din California, fapt ce va permite instruirea tinerilor din Statele Unite ale Americii la Facultatea de Stomatologie a USMF  „Nicolae Testemiţanu”.

Din cei peste 1000 de studenţi care-și fac studiile la facultatei, cca 400 sunt din Israel, Siria, Bulgaria, Rusia, Ucraina, România şi Portugalia. Facultatea continuă perfecţionarea procesului de instruire a studenţilor, lucrul metodic, curativ, educaţional şi ştiinţific, menţinând legături cu facultăţile de profil ale universităţilor din SUA, Franţa, Cehia, Rusia, Ucraina, România, Belarus, Siria ş.a. Decanatul, catedrele de profil şi întreg corpul profesoral-didactic continuă pregătirea cadrelor în limbile română, rusă şi engleză, conform cerinţelor internaţionale moderne.

În data de 26 decembrie 2007, la Iaşi, a fost semnat pactul de colaborare internaţională între Asociaţia Obştească Asociaţia Studenţilor Stomatologi din Republica Moldova şi Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi. În cadrul acestui pact, grupuri de studenţi și profesori ai facultăţii au participat la Congresul internaţional al Tinerilor Medici, Studenţi şi Rezidenţi „Stomis”.

În perioada anilor 2009-2013, Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Facultatea de Medicină Dentară „Gr.T. Popa”, Iaşi, împreună cu Asociaţia Medicilor Stomatologi din Republica Moldova şi România au organizat primul Congres Iaşi-Chişinău, la care au participat profesori, studenţi şi rezidenţi din România, SUA, Franţa, Marea Britanie, Belarus, la care au fost abordate noi metode de diagnostic şi  de tratament în afecţiunile stomatologice.

se asemenea, a fost discutată posibilitatea iniţierii unui acord de colaborare transfrontalier între Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Facultatea de Medicină Dentară „Gr. T. Popa”, Iași, ce a fost semnat în data de 4 aprilie 2009.

În cadrul catedrelor cu profil stomatologic, de la fondarea lor şi până în anul 2017, au fost susţinute 102 teze, inclusiv de doctor habilitat – 15, de doctor în ştiinţe medicale – 87. Colaboratorii facultăţii participă cu rapoarte ştiinţifice la diverse forumuri ştiinţifice republicane şi internaţionale din Rusia, România, Bulgaria, Germania, Franţa, Olanda, SUA ș.a.

În 2013, la Facultatea de Stomatologie a fost iniţiată cea mai radicală reorganizare curriculară în învățământul stomatologic prin revizuirea programelor de studii adaptate sistemului de la Bologna, reușindu-se implementarea celei mai moderne structuri curriculare, practicată în universităţile europene. Desigur, acest lucru nu ar fi fost posibil fără menţinerea unor relaţii de colaborare cu cele mai prestigioase instituţii de profil din Europa. Sistemul de credite transferabile a deschis perspectiva unor schimburi utile între studenţii facultăţii noastre şi cei din centrele universitare străine. De-a lungul anilor, în curricul  au fost operate modificări ce ţin de contopirea, diversificarea sau introducerea unor materii noi de specialitate.

Colaborarea internaţională dintre Universitatea din Chapel Hill, Carolina de Nord a Şcolii Dentare şi USMF „Nicolae Testemiţanu”, Facultatea de Stomatologie, a oferit posibilitatea să promovăm cursuri, seminare, videoconferinţe pentru studenţi, pentru medici-rezidenţi şi pentru profesorii facultăţii.

Implementarea programului de sănătate publică a copiilor din Republica Moldova şi acordarea serviciilor medicale stomatologice orfanilor şi familiilor nevoiașe a fost realizat, de asemenea, cu ajutorul specialiştilor voluntari din SUA.

În ultimii ani, Facultatea de Stomatologie a obţinut o experienţă vastă în programele de schimb pentru profesori, studenţi şi rezidenţi, în scopul instruirii continue în diferite şcoli dentare din SUA.

La moment, Facultatea de Stomatologie desfășoară o reorganizare academică modernă prin extinderea corpului profesoral didactic, creşterea numărului de studenţi și modernizarea clinicilor de profil. Facultatea reprezintă un adevărat model pentru învăţământul medical stomatologic din regiune.

Decan Sergiu Ciobanu,

profesor universitar, dr. hab. șt. med.