mesajul-rectorului-si-decanului

Mesajul decanului

 

Oleg solomonDragi prieteni,

Programul de studii Stomatologie are misiunea de a pregăti specialiști de înaltă calificare, multilateral dezvoltați, capabili să mențină sănătatea orală a populației și să asigure prevenirea maladiilor stomatologice. Acesta este orientat spre promovarea unor metode și concepte moderne și utilizarea unui management eficient în diagnosticarea, tratamentul și profilaxia afecțiunilor stomatologice.

Facultatea de Stomatologie își desfășoară activitatea în baza unor principii moderne, membrii acesteia fiind deschiși și orientați spre progres şi dezvoltare continuă. Acest fapt contribuie la creșterea atât a prestigiului Facultății, care se numără printre cele mai cunoscute şi apreciate entități de profil la nivel regional, cât și a interesului tinerilor pentru specialitatea Stomatologie.

Facultatea și-a confirmat prestigiul în timp, prin specialiștii pe care i-a format și continuă să întreprindă toate măsurile necesare pentru a crește calitatea studiilor și performanța actului medical. Un accent deosebit se pune pe modernizarea clinicilor de profil prin dotarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu cerințele contemporane, pe instruirea continuă a cadrelor științifico-didactice, precum și pe fortificarea relațiilor de colaborare cu instituții de profil.

Mulţi dintre absolvenţii noștri au devenit personalități notorii atât în stomatologia autohtonă, cât şi în cea internaţională, iar reușitele lor reprezintă o recunoaștere a efortului depus de întreaga echipă a Universităţii în formarea lor ca specialiști.

                     

Oleg Solomon, decan al Facultății de Stomatologie,

conferentiar universitar, dr. în șt. med.

Despre Facultate

Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” are un rol fundamental în formarea medicilor stomatologi pentru sistemul național de sănătate, în dezvoltarea cercetării ştiinţifice medico-dentare, precum şi în prestarea asistenţei medicale calitative populaţiei.

În prezent, la Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” îşi fac studiile peste 860 de studenţi, dintre care cca 319 sunt din România, Ucraina, Rusia, Israel, Turcia, Germania, SUA, Marea Britanie, Suedia, Portugalia, Italia, Grecia ș.a. Viitorii stomatologi sunt instruiți în limbile română, rusă şi engleză. Studenții au posibilitatea de a-și dezvolta abilitățile practice în cadrul Clinicii Universitare Stomatologice și în Centrul Stomatologic Universitar, ambele fiind dotate cu echipament performant și utilaj modern.

Facultatea a iniţiat un proces de reorganizare curriculară prin revizuirea programelor de studii și racordarea acestora la standardele internaționale ale învățământului superior medical. Astfel, pe parcurs, curriculumul universitar a fost modificat și diversificat prin introducerea unor noi discipline de specialitate.

Pentru îmbunătăţirea procesului de instruire și a celui de cercetare, Facultatea colaborează cu instituţii de profil din SUA, Franţa, Cehia, Rusia, Ucraina, România, Grecia, Belarus, Siria ş.a. De asemenea, odată cu aplicarea sistemului de credite transferabile, au fost lansate noi oportunități de mobilitate academică interuniversitară pentru studenți și cadrele științifico-didactice.

Facultatea de Stomatologie este înscrisă în reţeaua europeană a facultăţilor de stomatologie, fiind evaluată în cadrul Programului DentEd de Comisia de Învăţământ Medical Stomatologic din cadrul Directoratului pentru Educaţie şi Cultură al Uniunii Europene. În mai 2018, programul de studii în Stomatologie a fost acreditat de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare și de Consiliul Dentar din Statul California, SUA, fapt ce confirmă că el corespunde standardelor internaționale. Grație acestei evaluări externe, în 2019, a demarat programul Programul Internaţional în Stomatologie, deocamdată, pentru cetățenii americani.

La dezvoltarea continuă a Facultății de Stomatologie contribuie substanțial și relaţiile de cooperare menținute și consolidate pe parcursul anilor cu instituţii de profil din mai multe țări. Un exemplu este Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi, România, cu care am desfășurat primul congres Iaşi-Chişinău, la care au participat profesori, studenţi şi medici-rezidenţi din România, SUA, Franţa, Marea Britanie, Belarus, unde au fost abordate metode noi de diagnostic şi tratament al afecţiunilor stomatologice.

În cadrul unui parteneriat dintre Asociaţia Studenţilor Stomatologi din Republica Moldova şi Societatea Studenţilor Stomatologi din Iaşi, mediciniştii, ghidați de profesori, participă la Congresul Internaţional al Tinerilor Medici, Studenţi şi Rezidenţi „Stomis”, alături de tineri din România, Ucraina, Ungaria, Cehia, Slovenia și Macedonia.

O colaborare fructuoasă este și cea dintre Facultatea de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Școala de Medicină Dentară a Universității din Chapel Hill, statul Carolina de Nord, SUA. Acest parteneriat prevede schimburi de experiență, organizarea cursurilor, a seminarelor, a conferinţelor video pentru studenţi, medici-rezidenţi şi profesori. Cu suportul stomatologilor voluntari din SUA, pe parcursul ultimilor 20 de ani, au fost acordate servicii stomatologice copiilor orfani şi persoanelor din familii nevoiaşe din Republica Moldova.

Facultatea de Stomatologie a obţinut o experienţă vastă prin intermediul mobilităților academice ale profesorilor, studenţilor și medicilor-rezidenţi în mai multe şcoli de medicină dentară din SUA, Polonia, România, Lituania, Germania etc.

Membrii Facultăţii participă la diverse forumuri republicane şi internaţionale din România, Rusia, Bulgaria, Germania, Franţa, Olanda, SUA ș.a. Toate inovațiile prezentate la aceste manifestări științifice sunt aplicate în activitatea științifico-didactică, contribuind la ridicarea nivelului asistenței stomatologice acordate pacienților.

Viitorii stomatologi iau parte la diverse activități extracurriculare: competiții sportive, manifestări culturale, concursuri ș.a. Totodată, tinerii sunt activi în acţiuni de voluntariat, un exemplu fiind consultațiile stomatologice gratuite oferite populației de Ziua Mondială a Sănătății Orale și distribuirea materialelor informative privind igiena orală.