contacts

Facultatea de Stomatologie

clinica stomatologica

str. Mihai Viteazul, 1A,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

stomatologie@usmf.md
Program de lucru
Luni-vineri 08:00-17:00
Pauza de masă
12:00-13:00

Clinica Universitara Stomatologica