contacts

Facultatea de Stomatologie

Blocul didactic central, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165,
mun. Chişinău, MD-2009,
Republica Moldova

stomatologie@usmf.md
Program de lucru
Luni-vineri 08:00-18:00
Pauza de masă
12:00-13:00