Default Header Image

Faculty Council

L I S T A

Membrilor Consiliului Ştiinţific al Facultăţii de Stomatologie

a USMF „Nicolae Testemiţanu”

 

Nr.

Numele şi prenumele

Postul

E-mailul

1

Solomon Oleg

Președinte, Decanul Facultății de Stomatologie, Dr.în șt. med., conferențiar universitar, șef Catedra de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi”

oleg.solomon@usmf.md

2

Mostovei Andrei

Dr.în șt. med., conferențiar universitar, vice-decanul Facultății de Stomatologie, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”

andrei.mostovei@usmf.md

3

Stepco Elena

Vice-președinte, Dr. în șt. med., conferențiar universitar, vice-decanul Facultății de Stomatologie, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”

elena.stepco@usmf.md

4

Cucu Dragoș

Prodecan IDP, asistent universitar, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

dragos.cucu@usmf.md

5

Ababii Victoria

Secretar, asistent universitar, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

victoria.ababii@usmf.md

6

Ciobanu Sergiu

Dr. hab. în șt. med., profesor universitar, șef Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

sergiu.ciobanu@usmf.md

7

Şcerbatiuc Dumitru

Dr. hab. în șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”

dumitru.scerbatiuc@usmf.md

8

Nicolau Gheorghe

Dr. hab. în șt. med., profesor universitar, Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

gheorghe.nicolau@usmf.md

9

Burlacu Valeriu

Dr. hab. în șt. med., profesor universitar, Catedra de stomatologie terapeutică

valeriu.burlacu@usmf.md

10

Chele Nicolae

Dr. hab. în șt. med., profesor universitar, șef Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”

nicolae.chele@usmf.md

11

Uncuța Diana

Dr. hab. în șt. med., conferențiar universitar, șef Catedra de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja”

diana.uncuta@usmf.md

12

Fala Valeriu

Dr. hab. în șt. med., conferențiar universitar, șef Catedra de stomatologie terapeutică

valeriu.fala@usmf.md

13

Sârbu Dumitru

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”


dumitru.sirbu@usmf.md

14

Railean Silvia

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, șef Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”

silvia.railean@usmf.md

15

Spinei Aurelia

Dr.hab.șt,med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”

aurelia.spinei@usmf.md

16

Trifan Valentina

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, șef Catedra de ortodonție

valentina.trifan@usmf.md

17

Cojuhari Nicolae

Dr. în șt. med.,conferențiar universitar, șef studii Catedra de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi”

nicolai.cojuhari@usmf.md

18

Bodrug Valentina

Dr. în șt. med.,conferențiar universitar, șef studii Catedra de odontologie, parodontologie și patologie orală

valentina.bodrug@usmf.md

19

Motelica Gabriela

Asistent universitar, șef studii Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală ”Arsenie Guțan”

gabriela.motelica@usmf.md

20

Spinei Iurie

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, șef studii Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”

iurie.spinei@usmf.md

21

Ojovan Ala

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, șef studii  Catedra de stomatologie terapeutică

ala.ojovan@usmf.md

22

Avornic Lucia

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, șef studii Catedra de ortodonție

lucia.ciumeico@usmf.md

23

Bour Alin

Dr.hab șt. med., profesor universitar, șef Catedra de chirugie nr.5

alin.bour@usmf.md

24

Bazeliuc Iurii

Dr. în șt. med., conferențiar universitar,șef studii Catedra de chirugie nr.5

iurii.bazeliuc@usmf.md

25

Cheptănaru Olga

Asistent universitar, șef studii Catedra de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja”

olga.cheptanaru@usmf.md

26

Zuev Veaceslav

Specialist IDP, Asistent universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi”

veaceslav.zuev@usmf.md

27

Obadă Valeriu

Director, serviciul stomatologic

valeriu.obada@usmf.md

28

Bajurea Nicolae

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, Catedra de propedeutică stomatologică ”Pavel Godoroja”

nicolae.bajurea@usmf.md

29

Gumeniuc Aurel

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi”

aureliu.gumeniuc@usmf.md

30

Dascal Corina

Studentă anul I, Facultatea de Stomatologie

karinkadelejan21@gmail.com

31

Staver Cristina

Studentă anul II, Facultatea de Stomatologie

 

32

Bunar Alexander

Student anul II SUA

bunar.a@gmail.com

33

Socolan Dan

Student anul IV, Facultatea de Stomatologie

 

34

Cook Maria (Mogîldea)

Studentă anul V, Facultatea de Stomatologie

mogildeamaria05@gmail.com

35

Beleniuc Sergiu

Student anul V, Facultatea de Stomatologie