Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.

Numele şi prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

1.

Solomon Oleg

președinte, decanul Facultății de Stomatologie, dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

2.

Mostovei Andrei

vicepreședinte, dr. șt. med., conf. universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

3.

Stepco Elena

vicepreședinte, dr. șt. med., conf. universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

4.

Zuev Veaceaslav

asistent universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

5.

Ababi Victoria

secretar, asistent universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

6

Ciobanu Sergiu

dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef de catedră, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

7.

Şcerbatiuc Dumitru

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

8.

Nicolau Gheorghe

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

9.

Burlacu Valeriu

dr. șt. med., profesor universitar, Catedra de stomatologie terapeutică

10.

Topalo Valentin

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

11

Chele Nicolae

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de Catedră, Catedra de Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”

12.

Uncuța Diana

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

13.

Fala Valeriu

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de stomatologie terapeutică

14.

Sârbu Dumitru

Dr. în șt. med., conferențiar universitar

15.

Railean Silvia

Dr. în șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ,,Ion Lupan"

16.

Spinei Aurelia

Dr.hab.șt,med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ,,Ion Lupan"

17.

Trifan Valentina

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de ortodonție

18.

Cojuhari Nicolae

dr. șt. med.,conferențiar universitar, șef  de studii, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

19.

Bodrug Valentina

dr. șt. med.,conferențiar universitar, șef studii, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

20.

Spinei Iurie

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef studii, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ,,Ion Lupan"

21.

Ojovan Ala

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef studii, Catedra de stomatologie terapeutică

22.

Cheptanaru Olga

asistent universitar, șef de studii, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

23.

Motelica Gabriela  

asistent universitar, șef de studii, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

24.

Bziliuc Iurie

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de studii, Catedra de chirurgir nr. 5

25.

Avornic Lucia

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de studii, Catedra de ortodonție

26.

Obadă Valeriu

director, serviciul stomatologic

27.

Bunar Alexandru

student, anul I, Facultatea de Stomatologie

28.

Panuș Galina

studentă, anul V, Facultatea de Stomatologie

29.

Todică Iulia

Studentî,  anul V, Facultatea de Stomatologie