avize detail

Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor

Publicat: 31.01.2023

Pentru studenţii din anii II-V de studii este valabil Regulamentul cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, aprobat prin Procesul-verbal nr. 2/5 din 15.04.2014 al şedinţei Senatului Universitar, alin. 19 – Scutirea parțială sau totală de plata taxei pentru studii a studenților din familii social-vulnerabile, cu cea mai mare medie de concurs.

Pentru studenţii din anul VI de studii

Conform Regulamentului cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 125 din 15 februarie 2001, paragrafele/pct. 3 şi 4: scutirea de plata taxei de studii se efectuează pentru locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare),

  1. media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este mai mică decât 8,0 (opt) puncte;

  2. venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime.

Ca excepţie, de scutirea de plata taxei de studii vor beneficia şi studenţii cu media notelor nu mai mică decât 7,0 (şapte) puncte, în cazul în care:

a)   şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele);

b) venitul mediu lunar al unui membru al familiei nu depăşește cinci salarii minime pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii.

Persoanele interesate vor completa Cererea privind scutirea de plata taxei de studii, la care vor anexa:

  1. Copia carnetului de note (ultima sesiune);

  2. Certificat privind componenţa familiei;

  3. Certificat privind venitul mediu lunar al fiecărui membru al familiei.

Dacă persoana nu este încadrată în câmpul muncii, acest fapt trebuie să fie confirmat. În cazul în care părinţii sunt pensionari sau invalizi se prezintă copia certificatului respectiv. Dacă sora sau fratele învaţă prin contract se prezintă o adeverinţă de la instituţia de învăţământ în care aceştia îşi fac studiile.

*  În cazul pierderii întreţinătorului (părinţii, tutorele) se prezintă copia certificatului de deces.

Pentru studenții căsătoriți:

  1. Copia carnetului de note (ultima sesiune);

  2. Certificatul privind componenţa familiei;

  3. Certificatul privind venitul mediu lunar al soţului (soţiei). Dacă persoana nu este încadrată în câmpul muncii, acest fapt trebuie să fie confirmat. Dacă soţul sau soţia învaţă prin contract se prezintă o adeverinţă de la instituţia de învăţământ.

  4. Copia certificatului de căsătorie;

  5. Copia certificatului de naştere a copilului.

Actele se depun la Departamentul Didactic (Blocul didactic central, et. 2, bir. 216), în perioada 25 august – 20 septembrie 2017.

URMĂRIȚI-NE

Comentarii