Default Header Image

A brief history

Facultatea de Stomatologie este supusă unei reorganizări academice moderne prin extinderea colectivului profesoral și creşterea numărului de studenţi, modernizarea clinicilor de profil şi dotarea lor conform exigenţelor timpului. Toate acestea au făcut ca facultatea să reprezinte un adevărat model pentru învăţământul medical stomatologic.