Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.

Numele şi prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

    1.

Ciobanu Sergiu

Preşedinte, dr. hab. în st. med., profesor universitar, șef de Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală, decanul Facultății de Stomatologie

    2.

Mostovei Andrei

Vice-președinte, dr. în st.med., conf. universitar, vice-decanul Facultății de Stomatologie

    3.

Stepco Elena

Vice-președinte, dr. în st.med., conf. universitar, vice-decanul Facultății de Stomatologie

    4.

Zuev Veaceaslav

asistent universitar, vice-decan Facultății de Stomatologie

    5.

Şcerbatiuc Dumitru

Dr. hab. în st. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”.

  6.

Nicolau Gheorghe

Dr. hab. în st. med., profesor universitar, Catedra de odontologir, paradontologie și patologie orală

  7.

Burlacu Valeriu

Dr. în st. med., profesor universitar, Catedra de stomatologie terapeutică.

  8.

Topalo Valentin

Dr. hab. în st. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”.

  9.

Motelica Gabriela  

Secretarasistent universitar, șef de studii, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”.

 

10.

Solomon Oleg

Dr. în st.med., conferențiar universitar, șef de Catedră stomatologie ortopedică “Ilarion Postolachi”

11.

Uncuța Diana

conferențiar universitar dr. hab. în st. med. șef de Catedră propedeutica stomatologică “Pavel Godoroja”.

 12.

Fala Valeriu

conferențiar universitar dr. hab. în st. med. șef Catedră de stomatologie terapeutică.

 13.

Bajurea Nicolae

Dr. în st. med., conferențiar universitar, șef de studii,  Catedră de propedeutică stomatologică “Pavel Godoroja”.

 14.

Chele Nicolae

Dr. în st. med., conferențiar universitar, șef de Catedră Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”.

 15.

Trifan Valentina

Dr. în st. med., conferențiar universitar, Catedra Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie

 

 16.

Cojuhari Nicolae

Dr. în st. med.,conferențiar universitar, șef  de studii, Catedra de stomatologie ortopedică “Ilarion Postolachi”

 17.

Bodrug Valentina

Dr. în st. med.,conferențiar universitar, șef studii, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală.

 18.

Spinei Iurie

Dr. în st. med., conferențiar universitar, șef studii, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

 19.

Ojovan Ala

Dr. în st. med., conferențiar universitar, șef de studii, Catedra de stomatologie terapeutică.

 20.

Hîţu Dumitru

Dr. în st. med., conferențiar universitar, Catedra de Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”

 21.

Cojocaru Cristina

asistent universitar, Catedra de chirurgir nr. 5.

22.

Pântea Vitalie

asistent universitar, Catedra de stomatologie ortopedică “Ilarion Postolachi”

 23.

Gribenco Vitalie

asistent universitar, Catedra de stomatologie terapeutică.

 24.

Obadă Valeriu

Director, serviciul stomatologic

 25.

Panuș Galina

studenta anul IV, Facultatea de Stomatologie

 26.

Todică Iulia

studenta anul IV, Facultatea de Stomatologie

 27.

Christos Georgas

student anul V, Facultatea de Stomatologie