Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.

Numele şi prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

1.

Solomon Oleg

președinte, decan, șef Catedră de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”, dr. șt. med., conferențiar universitar

2.

Stepco Elena

vicepreședinte, dr. șt. med., conf. universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

3.

Mostovei Andrei

vicepreședinte, dr. șt. med., conf. universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

4.

Cucu Dragoș

prodecan IDP, Facultatea de Stomatologie, asistent universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

5.

Ababi Victoria

secretar, asistent universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

6

Chele Nicolae

șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

7.

Ciobanu Sergiu

șef Catedră de odontologie, paradontologie și patologie orală, dr. hab. șt. med., profesor universitar

8.

Bour Alin

șef Catedră de chirurgie nr. 5, dr. hab șt. med., profesor universitar

9.

Fala Valeriu

șef Catedră de stomatologie terapeutică, dr. hab. șt. med., conferențiar universitar

10.

Railean Silvia

șef Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”, dr. șt. med., conferențiar universitar

11

Trifan Valentina

șef Catedră de ortodonție, dr. șt. med., conferențiar universitar

12.

Uncuța Diana

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

13.

Burlacu Valeriu

președintele Comisiei de concurs a facultății de Stomatologie, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de stomatologie terapeutică

14.

Nicolau Gheorghe

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

15.

Șcerbatiuc Dumitru

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”

16.

Spinei Aurelia

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, Catedră de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție ”Ion Lupan”

17.

Avornic Lucia

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de ortodonție

18.

Bajurea Nicolae

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

19.

Bazeliuc Iurie

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie nr. 5

20.

Bodrug Valentina

dr. șt. med.,conferențiar universitar, șef studii, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

21.

Cojuhari Nicolae

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

22.

Gumeniuc Aurel

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi”

23.

Ojovan Ala

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef studii, Catedra de stomatologie terapeutică

24.

Sîrbu Dumitru

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”

25.

Spinei Iurie

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică și pedodonție „Ion Lupan”

26.

Cheptănaru Olga

asistent universitar, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

27.

Motelica Gabriela

asistent universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”

28.

Zuev Veaceslav

specialist IDP, asistent universitar, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

29.

Obadă Valeriu

director serviciu stomatologic

30.

Bunar Alexander

student anul II SUA, Stomatologie, grupa S1912

31.

Mogîldea Maria

studentă anul IV Stomatologie, grupa S1706

32.

Gafton Adriana

studentă anul V Stomatologie, grupa S1602

33.

Borș Daniela

studentă anul IV, grupa S1701

34.

Dolința Victoria

studentă anul IV, grupa S1701

35.

Popa Victoria

studentă anul IV, grupa S1705