Default Header Image

Consiliul Facultății

Nr.

Numele şi prenumele

Gradul ştiinţific, funcţia

    1.

Ciobanu Sergiu

preşedinte, dr. hab. șt. med., profesor universitar, șef de catedră, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală, decanul Facultății de Stomatologie

    2.

Mostovei Andrei

vicepreședinte, dr. șt. med., conf. universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

    3.

Stepco Elena

vicepreședinte, dr. șt. med., conf. universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

    4.

Zuev Veaceaslav

asistent universitar, prodecan, Facultatea de Stomatologie

    5.

Şcerbatiuc Dumitru

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

  6.

Nicolau Gheorghe

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

  7.

Burlacu Valeriu

dr. șt. med., profesor universitar, Catedra de stomatologie terapeutică

  8.

Topalo Valentin

dr. hab. șt. med., profesor universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

  9.

Motelica Gabriela  

secretarasistent universitar, șef de studii, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

 

10.

Solomon Oleg

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

11.

Uncuța Diana

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

 12.

Fala Valeriu

dr. hab. șt. med., conferențiar universitar, șef de catedră, Catedra de stomatologie terapeutică

 13.

Bajurea Nicolae

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de studii, Catedra de propedeutică stomatologică „Pavel Godoroja”

 14.

Chele Nicolae

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef de Catedră, Catedra de Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală “Arsenie Guţan”

 15.

Trifan Valentina

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonţie şi ortodonţie

 

 16.

Cojuhari Nicolae

dr. șt. med.,conferențiar universitar, șef  de studii, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

 17.

Bodrug Valentina

dr. șt. med.,conferențiar universitar, șef studii, Catedra de odontologie, paradontologie și patologie orală

 18.

Spinei Iurie

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef studii, Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție

 19.

Ojovan Ala

dr. șt. med., conferențiar universitar, șef studii, Catedra de stomatologie terapeutică

 20.

Hîţu Dumitru

dr. șt. med., conferențiar universitar, Catedra de Chirurgie oro-maxilo-facială şi implantologie orală „Arsenie Guţan”

 21.

Cojocaru Cristina

asistent universitar, Catedra de chirurgir nr. 5

22.

Pântea Vitalie

asistent universitar, Catedra de stomatologie ortopedică „Ilarion Postolachi”

 23.

Gribenco Vitalie

asistent universitar, Catedra de stomatologie terapeutică

 24.

Obadă Valeriu

director, serviciul stomatologic

 25.

Panuș Galina

studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie

 26.

Todică Iulia

studentă, anul IV, Facultatea de Stomatologie

 27.

Christos Georgas

student, anul V, Facultatea de Stomatologie